En Fumera: creació. Sant Eugeni

Martí Pirla, 2013

Ana Jo, 2013

Laia Pirla, 2013

Laia Pirla, 2013

Laia Lalmolda

Laia Lalmolda, 2013

Laia Lalmolda, 2013

Carme Faro, 2013

José Sáez, 2013


José Sáez, 2013
Activitat realizada a Sant Eugeni, 30.12.2013

El Fomera

Sabaté, Teresa i Culla, Rita (2009). El Fumera. Barcelona: Salvatella.

Art & Infants (2013) Barcelona | (Carme Faro) | (José Sáez) | Un Far de Contes