Contaconte a la catequesi de Primera Comunió, Sant Eugeni, 2014


Carme Faro explica el conte El jardí felíç, de Michael Foreman, a la catequesi de Primera Comunió, Sant Eugeni, 2014. El conte narra la història d’un poble reduït a runa, un filat separa un nen dels turons per on li agradava passejar. El nen troba una llavor, la cuida i li ajuda a créixer, llavors la planta modifica el paisatge, fins que uns soldats l’arrenquen. Ara, caldrà esperar per veure què passarà per primavera.

Preguntes per reflexionar:
 • Pot un petit brot verd portar l'esperança a aquest paisatge de runa i destrucció? 
 • On rau la confiança de saber que es pot aconseguir alguna cosa?
Activitat 1
 • Escriu en un paper allò que penses què és l’esperança? Posa un exemple.
Activitat 2
 • Relaciona “Esperança” amb la religió?
  • amb Déu…
  • amb l’advent
  • amb nosaltres…
  • què ens agradaria millorar de nosaltres?
  • l’esperança de ser millor…
  • en el nostre esforç…
  • en els amics…
  • en la família…
  • en la feina ben feta…
  • amb un món millor…
  • què ens agradaria modificar per millorar?
Activitat 3
 • Segons la tradició l’esperança l’han pintada de color verd, i tu, de quin color la vols pintar?
  • Per què has triat aquest color?
Activitat 4
 • Defineix confiança


Art & Infants (2013) Barcelona | (Carme Faro) | (José Sáez) | Un Far de Contes